tsu
catholic
newman
center

713-747-7595

tsunewman@gmail.com​

3535 Wheeler Avenue

Houston, Texas 77004

  • Twitter Social Icon
  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon

©2020 by TSU Catholic Newman Center | Office of Young Adult and Campus Ministry | Archdiocese of Galveston-Houston